logo
Małgorzata
Klimczyk-Słapa Tel. 47 8516 377
   

Szkoła Policji w Katowicach

Electronic auction: Dostawa szafki na klucze (ID 573768)

Starting date: 15-02-2022 09:00:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 0.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

2.  W przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zamówienia;

4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych
w zamówieniu;

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku

icon Buyer messages

  • 2022-02-15 09:23 Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 47 8516 377 Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Konieczność uzupełnienia zapytania o termin realizacji i formę płatności.

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Szafka metalowa na 200 kluczy typ SK200 1 pc. ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |