Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.7.2022.DR Wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych wraz z ich kompleksową pielęgnacją.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-02-2022 09:54:00
Placing offers : 25-02-2022 10:00:00
Offers opening : 25-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia Część 1.pdf pdf 73.71 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia Część 2.pdf pdf 55.35 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy cz. 1.pdf pdf 127.49 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy cz. 2.pdf pdf 141.64 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
STWiOR Część 2.pdf pdf 106.59 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
STWiOR Część 1.pdf pdf 118.13 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
SWZ art. 275 pkt 2-2 D.R..pdf pdf 336.55 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Formularz cenowy zał. 1 dla cz. 1.odt odt 23.46 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Formularz cenowy zał. 1 dla cz. 2.odt odt 13.66 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Wcena materiału roślinnego dla Części 1.ods ods 25.82 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Wykaz ilosciowy roslin dla część 1.ods ods 27.78 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Wykaz obiektów i roślin dla cz. 1.ods ods 23.39 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 27.97 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
Koszty pielęgnacji mat. roślinnego dla cz. 1.ods ods 19.45 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 108.8 2022-02-17 09:54:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź.pdf pdf 365.73 2022-02-21 09:07:58 Public message
sprosotowanie SWZ.pdf pdf 350.9 2022-02-24 12:50:26 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 227.83 2022-02-25 11:08:13 Public message
Unieważnienie Część 2.pdf pdf 223.33 2022-03-01 14:43:39 Public message
Informacja o wyborze Część 1.pdf pdf 226.15 2022-03-01 14:43:39 Public message

Announcements

2022-03-01 14:43 Dominika Rucińska Informacja o wyborze dla Części 1, unieważnienie dla Części 2.

Unieważnienie Część [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-25 11:08 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-25 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r ,
poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć:
Część 1: 230.000,00 zł brutto
Część 2: 17.859,86 zł brutto
2022-02-24 12:50 Dominika Rucińska Sprostowanie informacji.

sprosotowanie SWZ.pd [...].pdf

2022-02-21 09:07 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła pytanie i odpowiedź

pytanie i odpowiedź. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 277