Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 16-02-2022 11:20:00
Placing offers : 24-02-2022 10:00:00
Offers opening : 24-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .pdf pdf 1148.77 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
OGŁOSZENIE 08d9f122-8ef5-ebb6-1551-af000102238b.pdf pdf 147.89 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 64 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Zał nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 25.3 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 47 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Zał nr 4 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 755.39 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Zał nr 5 Oświadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 35 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
PYTANIA I ODP.pdf pdf 830.32 2022-02-21 13:19:55 Public message
zał nr 4 ZMIANA Projektowane postanowienia umowy do SWZ.pdf pdf 754.45 2022-02-21 13:19:55 Public message
INFORMACJA z art 222.pdf pdf 613.39 2022-02-24 11:49:50 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 743.52 2022-03-02 10:54:46 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08da0bdf-d81c-d825-eca1-5e0001efbb43.pdf pdf 67.06 2022-03-22 10:02:19 Public message

Announcements

2022-03-22 10:02 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-03-02 10:54 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.03.2022r.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-24 11:49 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja na podstawie art. 222 ust. 5

INFORMACJA z art 222 [...].pdf

2022-02-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 320 000,00 zł brutto.
2022-02-21 13:19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Pytania i odpowiedzi i zał nr 4 ZMIANA

PYTANIA I ODP.pdf

zał nr 4 ZMIANA Proj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442