Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.4.2022.AG Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkolu Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 w Płocku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-02-2022 13:41:00
Placing offers : 02-03-2022 12:00:00
Offers opening : 02-03-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt techniczny.zip zip 8716.22 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne.zip zip 4498.93 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 30.17 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Załączniki do Umowy.zip zip 512.91 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Blok żywieniowy MP19 wentyl mech obmiar.pdf pdf 62.26 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 104.41 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 242.83 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.59 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
PB_Miejskie Przedszkole nr 19 projekt budowlany.pdf pdf 20222.74 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 297.32 2022-02-10 13:41:00 Proceeding
pytanie z odpowiedzią, zmiana SWZ.pdf pdf 150.14 2022-02-21 14:57:33 Public message
ogłoszenie o zmianie o ogłoszenia.pdf pdf 37.72 2022-02-21 14:57:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 140.18 2022-03-02 13:13:11 Public message
informacja o wyborze MP 19 A.G..pdf pdf 217.84 2022-03-14 11:50:23 Public message

Announcements

2022-03-14 11:50 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-02 13:13 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-02 12:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkolu Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 w Płocku.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 297.417,00 zł brutto.
2022-02-21 14:57 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu pytanie z dnia 18.02.2022r. z odpowiedzią oraz zmiana terminu składania ofert - do dnia 02.03.2022r. do godz. 12.00.

pytanie z odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785