Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.1.2022 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 07-02-2022 09:56:00
Placing offers : 29-03-2022 10:00:00
Offers opening : 29-03-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 130.37 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
SWZ z zal od nr 1 do nr 3.pdf pdf 29292.18 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
SWZ.doc doc 362 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
zal nr 1 do SWZ.doc doc 72 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ.doc doc 731 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
zal nr 3 do SWZ.doc doc 146.5 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
zal nr 4 do SWZ espd-request.zip zip 79.47 2022-02-07 09:56:00 Proceeding
zapytania i odpowiedzi do tresci SWZ.pdf pdf 1287.41 2022-03-04 09:08:53 Public message
Załaczniki do zapytań i odpowiedzi do tresci SWZ.zip zip 75012.37 2022-03-04 09:08:53 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 65.54 2022-03-04 09:08:53 Public message
zapytania i odpowiedzi do tresci SWZ II.pdf pdf 1058.77 2022-03-16 09:21:55 Public message
załaczniki do zapytań i odpowiedzi do treści SWZ II.zip zip 54414.51 2022-03-16 09:21:55 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia II.pdf pdf 66.35 2022-03-16 09:21:55 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 751.8 2022-03-29 13:49:14 Public message
wynik postepowania.pdf pdf 264.35 2022-05-30 13:58:14 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 142.02 2022-06-13 09:41:43 Public message
ogłoszenie o modyfikacji umowy.pdf pdf 142.56 2022-10-10 10:57:48 Public message

Announcements

2022-10-10 10:57 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o modyfikacji umowy

ogłoszenie o modyfik [...].pdf

2022-06-13 09:41 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - art. 265 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o udziele [...].pdf

2022-05-30 13:58 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

wynik postepowania.p [...].pdf

2022-03-29 13:49 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 672 022,69 zł brutto
2022-03-16 09:21 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ II wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zapytania i odpowied [...].pdf

załaczniki do zapyta [...].zip

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-04 09:08 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania i odpowied [...].pdf

Załaczniki do zapyta [...].zip

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1346