Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/22 Z DN. 4.02.2022 Dostawa energii elektrycznej dla WARR S.A. do 31.12.2022 r.

Deadlines:
Published : 04-02-2022 14:45:00
Placing offers : 11-02-2022 12:00:00
Offers opening : 11-02-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WARR S.A. DO 31.12.2022 R. PDF.pdf pdf 560.15 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 111.19 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 13.7 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 259 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 41.44 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie.doc doc 42.5 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 19.12 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO.docx docx 26.44 2022-02-04 14:45:00 Proceeding
INFROMACJA O KWOCIE II 11.02.docx docx 2.6 2022-02-11 12:14:07 Public message
OTWARCIE OFERT II 11.02.2021 II WARR.docx docx 3.44 2022-02-11 12:38:59 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II WARR.docx docx 4.33 2022-02-16 12:24:46 Public message

Announcements

2022-02-16 12:24 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2022-02-11 12:38 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o ofertach jakie wpłynęły. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

OTWARCIE OFERT II 11 [...].docx

2022-02-11 12:14 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie sfinansowanie zamówienia. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 498