Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT – ZP – 226 | 14 | 2022 DOZOROWANIE I OCHRONA TERENU, OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA ZOO W PŁOCKU W 2022 ROKU

Deadlines:
Published : 02-02-2022 13:06:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dzial II - Opis_przedmiotu_zamowienia.doc doc 144 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
Dzial II - Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 505.22 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
Dział I SWZ art. 275 pkt 2 Ochrona.pdf pdf 780.62 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy Ochrona.doc doc 151 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy Ochrona.pdf pdf 497.42 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.14 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 160 2022-02-02 13:06:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OCHRONA podpisany.pdf pdf 621.52 2022-02-10 12:47:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona z podpisami.pdf pdf 913.99 2022-02-23 11:20:00 Public message

Announcements

2022-02-23 11:20 Robert Łęgowik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 12:47 Robert Łęgowik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OCHRONA

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 301.480,38 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 871