Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 8/2022/Krotoszyn Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Deadlines:
Published : 01-02-2022 09:10:00
Placing offers : 18-02-2022 11:00:00
Offers opening : 18-02-2022 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji .pdf pdf 559.59 2022-02-01 09:10:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst.majtek.DOC DOC 110.5 2022-02-01 09:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.09 2022-02-01 09:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie z dnia 08.02.2022.pdf pdf 37.63 2022-02-08 11:26:41 Public message
Zmiany do SWZ 08.02.pdf pdf 183.02 2022-02-08 11:26:41 Public message
Odpowiedzi oraz zmiany nr 2 na pytania do SWZ.pdf pdf 328.13 2022-02-11 15:58:18 Public message
Odpowiedź nr 1 na pytania do SWZ.pdf pdf 364.3 2022-02-11 15:58:18 Public message
Ogłoszenien o zmianie z dnia 11.02.2022.pdf pdf 37.62 2022-02-11 15:58:18 Public message
zmiany do SWZz dnia 14.02.2022.pdf pdf 211.4 2022-02-14 16:05:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie z dnia 16.02.2022.pdf pdf 37.63 2022-02-16 15:53:48 Public message
zmiany do SWZ z dnia 16.02.2022.pdf pdf 189.7 2022-02-16 15:53:48 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 364.94 2022-02-18 11:01:22 Public message
Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 122.71 2022-02-18 11:56:09 Public message
Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 201.18 2022-02-18 17:48:57 Public message

Announcements

2022-02-18 17:48 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu ogłoszenie o wyniach postępowania.

Ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2022-02-18 17:44 Anna Wika The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-18 11:56 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja z otwarcia postępowania.

Informacja o otwarci [...].pdf

2022-02-18 11:01 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o kwocie na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-16 15:53 Anna Wika Szanowni Państwo,

informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiany do SWZ z dnia [...].pdf

2022-02-14 16:05 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zmiany do SWZ.

zmiany do SWZz dnia [...].pdf

2022-02-11 15:58 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania oraz zmiany do SWZ.

Odpowiedzi oraz zmia [...].pdf

Odpowiedź nr 1 na py [...].pdf

Ogłoszenien o zmiani [...].pdf

2022-02-08 11:26 Anna Wika Szanowni Państwo,

informuję o zmianie terminu składania ofert.

Pozdrawiam Anna Wika

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ 08.02. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 691