Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/1-2rj/22 ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 28-01-2022 09:31:00
Placing offers : 10-03-2022 09:00:00
Offers opening : 10-03-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_251_1-2rj_22.pdf pdf 120.56 2022-01-28 09:31:00 Proceeding
swz_251_1-2rj_22.doc doc 1575.5 2022-01-28 09:31:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_1-2rj_21.doc doc 181.5 2022-01-28 09:31:00 Proceeding
mod1_251_1-2rj_22.doc doc 915.5 2022-02-18 09:14:05 Public message
mod1_251_1-2rj_22.pdf pdf 620.76 2022-02-18 09:14:05 Public message
ogłoszenie zmian_251_1-2rj_22.pdf pdf 67.9 2022-02-18 09:14:05 Public message
zmodyfikowany Zał.1 do SWZ_251_1-2rj_22_po modyfikacji z dn. 18.02.2022.doc doc 982 2022-02-18 09:14:05 Public message
mod2_251_1-2rj_22.doc doc 1067 2022-03-02 11:20:39 Public message
mod2_251_1-2rj_22.pdf pdf 5631 2022-03-02 11:20:39 Public message
zmodyfikowany zał.7 do SWZ_251_1-2rj_22_po modyfikacji z dn. 02.03.2022r..doc doc 1179 2022-03-02 11:20:39 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_1-2rj_22.doc doc 30.5 2022-03-10 09:47:59 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_1-2rj_22.pdf pdf 99.63 2022-03-10 09:47:59 Public message
wynik_251_1-2rj_22.doc doc 887 2022-04-01 10:01:59 Public message
wynik_251_1-2rj_22.pdf pdf 407.45 2022-04-01 10:01:59 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_251_1-2rj_22.pdf pdf 113.48 2022-04-20 09:57:50 Public message

Announcements

2022-04-20 09:57 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-04-01 10:01 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszeniu o wyniku w nn postępowaniu.

wynik_251_1-2rj_22.d [...].doc

wynik_251_1-2rj_22.p [...].pdf

2022-03-10 09:47 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-03-10 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 1 989 840,00 zł
2022-03-02 11:20 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 7 do SWZ.

mod2_251_1-2rj_22.do [...].doc

mod2_251_1-2rj_22.pd [...].pdf

zmodyfikowany zał.7 [...].doc

2022-02-18 09:14 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz ze zmianą ogłoszenia.

mod1_251_1-2rj_22.do [...].doc

mod1_251_1-2rj_22.pd [...].pdf

ogłoszenie zmian_251 [...].pdf

zmodyfikowany Zał.1 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1024