Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT – ZP – 226 | 10 | 2022 DOSTAWA GRYZONI I KRÓLIKÓW W 2022 ROKU

Deadlines:
Published : 27-01-2022 14:02:00
Placing offers : 04-02-2022 11:00:00
Offers opening : 04-02-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ art. 275 pkt 2 Gryzonie i króliki.pdf pdf 687.36 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 68.5 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 211.48 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy gryzonie.doc doc 82 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - gryzonie.pdf pdf 106.93 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 10.88 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 10.78 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 105 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy gryzonie.pdf pdf 419.86 2022-01-27 14:02:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT gryzonie.pdf pdf 573.83 2022-02-04 12:52:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona_podpisy.pdf pdf 576.64 2022-02-16 13:15:26 Public message

Announcements

2022-02-16 13:15 Robert Łęgowik W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-04 12:52 Robert Łęgowik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-04 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 270.035,10 PLN brutto, w tym dla części:
1) 207.413,10 PLN brutto
2) 62.622,00 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 340