Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.6.2022 Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 24-01-2022 16:52:00
Placing offers : 03-02-2022 09:00:00
Offers opening : 03-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 243.3 2022-01-24 16:52:00 Proceeding
WZ.271.6.2022 SWZ.docx docx 1227.46 2022-01-24 16:52:00 Proceeding
WZ.271.6.2022 SWZ.pdf pdf 2043.05 2022-01-24 16:52:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 11265.88 2022-01-24 16:52:00 Proceeding
WZ.271.6.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 174 2022-02-03 15:53:26 Public message
WZ.271.6.2022 INOFRMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 890.81 2022-02-03 15:53:26 Public message
WZ.271.6.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PLATFORMA.doc doc 211 2022-02-16 16:12:29 Public message
WZ.271.6.2022 INFORMACJA O WYBORZE PLATFORMA.pdf pdf 815.8 2022-02-16 16:12:29 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 164.56 2022-03-10 10:19:30 Public message

Announcements

2022-03-10 10:19 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-02-16 16:12 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WZ.271.6.2022 INFOR [...].doc

WZ.271.6.2022 INFORM [...].pdf

2022-02-03 15:53 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WZ.271.6.2022 INFOR [...].doc

WZ.271.6.2022 INOFRM [...].pdf

2022-02-03 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania:
Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Rytlu – Wybudowanie pod Kaliska" – dł. 260 m – 8 000,00 zł brutto
Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Łęgu – ul. Zielona" – 210 m – 10 000,00 zł brutto
Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Wiecku – ul. Rybacka" – 360 m – 7 000,00 zł brutto
Cześć 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Złotowie – Wybudowanie pod Tucholę" – 280 m – 8 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485