Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/02/2022 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, pochodzących z PSZOK we Wronkach

Deadlines:
Published : 21-01-2022 12:50:00
Placing offers : 28-01-2022 09:00:00
Offers opening : 28-01-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.pdf pdf 41.5 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
SWZ_zagospodarowanie_PSZOK_styczeń_2022.docx docx 121.41 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
Zalacznik nr 1_Formularz_ofertowy.docx docx 30.38 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
Zalacznik nr 2_wzór_umowy.docx docx 38.19 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
Zalacznik nr 3_oświadczenie.docx docx 28.26 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
Zalacznik nr 4_oświadczenie o aktualności.docx docx 21.13 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
Zalacznik nr 5_zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.71 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
Zalacznik nr 6_oświadczenie wspólnie ubiegający się.docx docx 22.02 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
OGŁOSZENIE BIULETYN.pdf pdf 258.17 2022-01-21 12:50:00 Proceeding
informacja o kwocie.docx docx 215.26 2022-01-28 11:30:24 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 507.96 2022-01-28 11:43:54 Public message
2022-02-22 informacja o wyborze oferty i unieważnieniu.pdf pdf 2732.27 2022-02-22 13:00:54 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 94.89 2022-03-28 10:15:54 Public message

Announcements

2022-03-28 10:15 Paulina Łukaszyk

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-22 13:00 Paulina Łukaszyk

2022-02-22 informacj [...].pdf

2022-01-28 11:43 Paulina Łukaszyk

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-28 11:30 Paulina Łukaszyk Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja w pliku.

informacja o kwocie. [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496