Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.02.2022 „Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 21-01-2022 10:43:00
Placing offers : 01-02-2022 10:00:00
Offers opening : 01-02-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (1).pdf pdf 444.52 2022-01-21 10:43:00 Criterion
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 21.27 2022-01-21 10:43:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 25.48 2022-01-21 10:43:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy.pdf pdf 209.89 2022-01-21 10:43:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełanianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.93 2022-01-21 10:43:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy udostępniającego zasoby.docx docx 26.48 2022-01-21 10:43:00 Criterion
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.docx docx 37 2022-01-21 10:43:00 Criterion
pytania.pdf pdf 135.89 2022-01-24 14:46:19 Public message
pytania II.pdf pdf 129.67 2022-01-26 09:59:22 Public message
pytania III.pdf pdf 130.48 2022-01-26 10:42:43 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 153.19 2022-02-01 13:45:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 192.96 2022-02-16 07:49:41 Public message

Announcements

2022-02-16 07:49 Andrzej Sobociński INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-01 13:45 Andrzej Sobociński INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-01 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 150 000,00
2022-01-26 10:42 Andrzej Sobociński Odpowiedź na pytania

pytania III.pdf

2022-01-26 09:59 Andrzej Sobociński Odpowiedź na tania

pytania II.pdf

2022-01-24 14:46 Andrzej Sobociński Odpowiedź na tania

pytania.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ (1).pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 432