Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZWIK.SP.KDZ.26.1.2022 „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w 2022 r.”

Deadlines:
Published : 19-01-2022 12:53:00
Placing offers : 27-01-2022 12:00:00
Offers opening : 27-01-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 3.pdf pdf 327.1 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
załącznik nr 4.pdf pdf 268.24 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
załącznik nr 5.pdf pdf 330.35 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
załącznik nr 6.pdf pdf 200.86 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
załącznik nr 1 formularz oferty.pdf pdf 488.42 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
załącznik nr 2.pdf pdf 194.37 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
SWZ _DOSTAWA PALIW.pdf pdf 695.33 2022-01-19 12:53:00 Proceeding
Ogłoszenie 2022 BZP 00024571 01 P.pdf pdf 78.15 2022-01-19 15:13:27 Public message
Wyjaśnienia do SWZ 1 przetarg paliwo 2022.pdf pdf 571.68 2022-01-24 14:48:16 Public message
załącznik nr 3 poprawiony.pdf pdf 327.55 2022-01-24 14:48:16 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 439.46 2022-01-27 12:08:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert ..pdf pdf 553.55 2022-01-27 14:06:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 446.75 2022-02-09 13:25:31 Public message

Announcements

2022-02-09 13:25 Edward Białek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-27 14:06 Edward Białek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 12:08 Edward Białek Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-01-27 12:00 Buyer message 252000,00 PLN
2022-01-24 14:48 Edward Białek W załączeniu Zamawiający udostępnia odpowiedzi na zadane pytania.

Wyjaśnienia do SWZ 1 [...].pdf

załącznik nr 3 popra [...].pdf

2022-01-19 15:13 Edward Białek Ogłoszenie - E-zamówienia

Ogłoszenie 2022 BZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428