Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZO.272.1.2022 Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego obejmujących dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoczów do szkół, przedszkoli i ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz ich dowóz do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w podziale na 3 części.

Łukasz Stępień
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 14-01-2022 13:17:00
Placing offers : 24-01-2022 09:00:00
Offers opening : 24-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.42 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
OPZ.pdf pdf 490.38 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 7069.07 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
Zał. Nr 4_ppu_trasa nr 1.pdf pdf 1950.39 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
Zał. Nr 5_ppu_trasa nr 2.pdf pdf 1989.18 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
Zał. Nr 6_ppu_trasa nr 3.pdf pdf 1960.11 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
zał. Nr 7_wykaz pojazdów.pdf pdf 378.3 2022-01-14 13:17:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 152.96 2022-01-24 08:47:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 411.3 2022-01-24 12:14:18 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu_Część 1.pdf pdf 127.82 2022-02-11 13:05:06 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 180.02 2022-02-11 13:06:05 Public message

Announcements

2022-02-11 13:06 Łukasz Stępień Zawiadomienie u wyniku postępowania cz. 2 i 3

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-02-11 13:05 Łukasz Stępień Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-24 12:14 Łukasz Stępień W załączniku przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 08:47 Łukasz Stępień W załączniku przekazuję informację o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 468