Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/01/22 ZP/220/01/22 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania hemodializ

Deadlines:
Published : 14-01-2022 11:42:00
Placing offers : 04-03-2022 09:30:00
Offers opening : 04-03-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_01_22_SWZ_hemodializy.rtf rtf 9210.89 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
2_ZP_220_01_22_SWZ_Zał nr 2 formularz cen jednostkowych.xls xls 40.5 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
3_ZP_220_01_22_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 160.49 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
4_ZP_220_01_22_SWZ zal 4_osw o wyr med.rtf rtf 49.18 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
6_ZP_220_01_22_SWZ zal 6_osw o akt inf.rtf rtf 68.89 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
7_ZP_220_01_22_SWZ zal 7_osw gr kapit.rtf rtf 55.49 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
8_ZP_220_01_22_JEDZ.pdf pdf 79.08 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
8_ZP_220_01_22_JEDZ.xml xml 122.63 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
ZP_220_01_22_Ogłoszenie.pdf pdf 139.59 2022-01-14 11:42:00 Proceeding
ZP_220_01_22_Ogłoszenie_o zmianie nr 1_09_02_2022.pdf pdf 72.11 2022-02-09 13:10:47 Public message
ZP_220_01_22_Ogłoszenie o zmianie nr 2.pdf pdf 71.98 2022-02-14 09:49:38 Public message
ZP_220_01_22_Ogłoszenie o zmianie nr 3.pdf pdf 72.12 2022-02-21 09:46:09 Public message
ZP_220_01_22_wyjaśnienia nr 1.docx docx 142.18 2022-02-21 12:39:31 Public message
ZP_220_01_22_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 137.05 2022-03-04 11:01:19 Public message
ZP_220_01_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 148.53 2022-04-04 14:50:21 Public message
ZP_220_01_22_Informacja art_222 ust 4.docx docx 134.77 2022-03-04 09:30:00 Public message

Announcements

2022-04-04 14:50 Przemysław Frączek

ZP_220_01_22_Zawiado [...].docx

2022-03-04 11:01 Przemysław Frączek

ZP_220_01_22_ZESTAWI [...].docx

2022-03-04 09:30 Buyer message Zamawiający zgodnie z art 222 ust 4 PZP w załączeniu podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZP_220_01_22_Informa [...].docx

2022-02-21 12:39 Przemysław Frączek

ZP_220_01_22_wyjaśni [...].docx

2022-02-21 09:46 Przemysław Frączek

ZP_220_01_22_Ogłosze [...].pdf

2022-02-14 09:49 Przemysław Frączek

ZP_220_01_22_Ogłosze [...].pdf

2022-02-09 13:10 Przemysław Frączek

ZP_220_01_22_Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1817