Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.120.2021 Opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE oraz wsparcie techniczne w zakresie utrzymania katalogu metadanych

Deadlines:
Published : 14-01-2022 09:29:00
Placing offers : 17-02-2022 10:00:00
Offers opening : 17-02-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3 Załącznik nr 3 do OPZ.jpg jpg 121.41 2022-01-14 09:29:00 Proceeding
4 Załącznik nr 4 do OPZ.jpg jpg 164.1 2022-01-14 09:29:00 Proceeding
5 Załączniki nr 3-5 do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 32.87 2022-01-14 09:29:00 Proceeding
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.43 2022-01-14 09:29:00 Proceeding
2 SWZ.pdf pdf 1012.38 2022-01-14 09:29:39 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana.pdf pdf 193.96 2022-01-31 12:42:51 Public message
Wyjaśnienie i zmiana do publikacji (2).pdf pdf 261.05 2022-02-04 13:44:08 Public message
2022-OJS025-063884-pl.pdf pdf 68.04 2022-02-04 13:44:08 Public message
SWZ po zmianach na dzień 01.02.2022 r..pdf pdf 1493.96 2022-02-08 09:42:58 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 211.6 2022-02-11 13:38:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 201.64 2022-05-05 12:54:02 Public message

Announcements

2022-05-05 12:54 Katarzyna Karczewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-17 10:33 Natalia Mosiądz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferta 1: GISPartner Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław
Cena brutto: 1 681 106,81 zł

Oferta 2: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o., C. K. Norwida 9/2, 50-374 Wrocław
Cena brutto: 1 589 406,00 zł
2022-02-17 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 1 422 901,94 zł.
2022-02-11 13:38 Natalia Mosiądz W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-02-08 09:42 Natalia Mosiądz Przesyłam załącznik do wyjaśnień opublikowanych dniu 04.02.2022 r.

SWZ po zmianach na d [...].pdf

2022-02-04 13:44 Katarzyna Karczewska Zamawiający informuje, że udziela wyjaśnień treści SWZ i zmienia termin składania ofert.

Z poważaniem
Katarzyna Karczewska

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2022-OJS025-063884-p [...].pdf

2022-01-31 12:42 Natalia Mosiądz W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1237