Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/4/22 Dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o

Deadlines:
Published : 10-01-2022 13:29:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.61 2022-01-10 13:29:00 Proceeding
3_SWZ woda amoniakalna.pdf pdf 1029.35 2022-01-10 13:29:00 Proceeding
załączniki 2-5 - wersja edytowalna.docx docx 29.61 2022-01-10 13:29:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 295.23 2022-01-18 12:33:55 Public message
informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 569 2022-01-18 12:33:55 Public message
4_zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 57.03 2022-01-25 14:06:50 Public message
4_zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 457.77 2022-01-25 14:06:50 Public message
4_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.75 2022-02-08 07:40:52 Public message

Announcements

2022-02-08 07:40 Maria Klapczyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

4_ogłoszenie o wynik [...].pdf

2022-01-25 14:06 Maria Klapczyńska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

4_zawiadomienie o wy [...].pdf

4_zawiadomienie o wy [...].pdf

2022-01-18 12:33 Maria Klapczyńska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-18 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/TP/4/22_Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 649 440,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220