Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/EF/1/2022 Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części

Deadlines:
Published : 05-01-2022 14:53:00
Placing offers : 24-01-2022 10:00:00
Offers opening : 24-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik K1 do SWZ.xlsx xlsx 26.15 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
Załącznik K2 do SWZ.pdf pdf 434.74 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
Załącznik M1 do SWZ.pdf pdf 503.07 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
Załącznik M2 do SWZ.pdf pdf 307.29 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 113.85 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
!SWZ-TPW1-BZP.pdf pdf 1426.23 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 218.98 2022-01-05 14:53:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.01.2022r.pdf pdf 511.17 2022-01-12 12:27:11 Public message
OPZ na cz. nr 1 po zmianie SWZ z dnia 12.01.2022r.pdf pdf 448.04 2022-01-12 12:27:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.01.2022r.pdf pdf 57.25 2022-01-12 12:27:11 Public message
Umowa na cz. nr 2 po zmianie SWZ z dnia 14.01.2022r.pdf pdf 532.07 2022-01-14 15:14:31 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14.01.2022r.pdf pdf 559.7 2022-01-14 15:14:31 Public message
Załącznik M1 do SWZ po zmianie SWZ z dnia 14.01.2022r.pdf pdf 519.82 2022-01-14 15:14:31 Public message
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej po zmianie SWZ z dnia 14.01.2022r.docx docx 114.35 2022-01-14 15:14:31 Public message
OPZ na cz. nr 2 po zmianie SWZ z dnia 14.01.2022r.pdf pdf 382.48 2022-01-14 15:14:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.01.2022r..pdf pdf 73.96 2022-01-14 15:14:31 Public message
operat przeciwpożarowy.zip zip 18024.33 2022-01-18 14:49:19 Public message
OPZ na cz. nr 2 po zmianie SWZ z dnia 18.01.2022r.pdf pdf 398.02 2022-01-18 14:49:19 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.01.2022r.pdf pdf 522.92 2022-01-18 14:49:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.01.2022r.pdf pdf 61.45 2022-01-18 14:49:19 Public message
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.zip zip 5007.06 2022-01-18 14:49:19 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 491.17 2022-01-24 13:34:14 Public message
2.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 2.pdf pdf 496.41 2022-01-31 13:15:22 Public message
1.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część nr 1.pdf pdf 531.62 2022-02-02 13:30:54 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 102.35 2022-02-08 07:02:30 Public message

Announcements

2022-02-08 07:02 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.02.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-02 13:30 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1 zamówienia (znak pisma: NZP/40/2022).

1.Zawiadomienie o un [...].pdf

2022-01-31 13:15 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na część nr 2 zamówienia (znak pisma: NZP/35/2022).

2.Zawiadomienie o wy [...].pdf

2022-01-24 13:34 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/24/2022).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-01-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 863.423,84 zł, w tym:
1) 358.065,17 zł na CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”,
2) 505.358,67 zł na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”.
2022-01-18 14:49 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 wraz z informacją o zmianie SWZ z dnia 18.01.2022r. (znak pisma: NZP/20/2022). Zmianie uległ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia. Termin składania ofert został przesunięty do dnia 24.01.2022r. do godz. 10.00.

operat przeciwpożaro [...].zip

OPZ na cz. nr 2 po z [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

instrukcja bezpiecze [...].zip

2022-01-14 15:14 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 wraz z informacją o zmianie SWZ z dnia 14.01.2022r. (znak pisma: NZP/15/2022). Zmianie uległ:
-Formularz ofertowy (zmiana dotyczy kryterium oceny ofert dla części nr 2 zamówienia),
-Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia,
-Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia,
-Wykaz mienia (dotyczy części nr 2 zamówienia).
Termin składania ofert został przesunięty do dnia 21.01.2022r. do godz. 10.00.

Umowa na cz. nr 2 po [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik M1 do SWZ [...].pdf

Załączniki do SWZ w [...].docx

OPZ na cz. nr 2 po z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-12 12:27 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ wraz z informacją o zmianie SWZ z dnia 12.01.2022r. (znak pisma: NZP/10/2022). Zmianie uległ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia. Termin składania ofert został przesunięty do dnia 17.01.2022r. do godz. 10.00.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

OPZ na cz. nr 1 po z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 949