Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach inwestycji „Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury”

Deadlines:
Published : 04-01-2022 14:11:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 272.22 2022-01-04 14:11:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf.XAdES XAdES 5.83 2022-01-04 14:11:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty inspektor budowlany.pdf pdf 249.72 2022-01-24 11:39:55 Public message
Informacja o wyborze oferty inspektor budowlany.pdf.XAdES XAdES 5.86 2022-01-24 11:39:55 Public message

Announcements

2022-01-24 11:39 Katarzyna Bartoszewicz Dzień dobry,
w załączniku informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].XAdES

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach inwestycji „Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury” Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach inwestycji „Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury” 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3353 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do zakończenia prac związanych z przebudową pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury. Planowany termin – 04 października 2022 roku (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie zawodowe - Wykaz minimum dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 1.000 m3, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417