Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 204/2021/Tomaszów Mazowiecki Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Anna Watras
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 04-01-2022 09:59:00
Placing offers : 17-02-2022 10:00:00
Offers opening : 17-02-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F268 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 375.65 2022-01-04 09:59:00 Proceeding
F642 Załączniki do SWZ wersja edytowalna przetarg życie.DOC DOC 139 2022-01-04 09:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.64 2022-01-04 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 – Plik JEDZ w formacie xml.xml xml 246.31 2022-01-04 09:59:00 Proceeding
Informacja o zmianie do SWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 122.37 2022-01-31 14:39:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysł. do publikacji.pdf pdf 71.34 2022-01-31 14:39:56 Public message
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ.pdf pdf 150.41 2022-02-04 12:34:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - opublikowane.PDF PDF 67.14 2022-02-04 12:34:53 Public message
F178 Odpowiedź na pytanie do SWZ.pdf pdf 107.73 2022-02-09 13:10:22 Public message
F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 130.21 2022-02-17 10:46:26 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 108.93 2022-02-17 12:10:56 Public message
F028 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 106.6 2022-02-17 12:32:45 Public message

Announcements

2022-02-17 12:32 Anna Watras Informacja o unieważnieniu postępowania

F028 Unieważnienie p [...].pdf

2022-02-17 12:10 Anna Watras Informacja z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2022-02-17 10:46 Anna Watras Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

F617 Informacja o kw [...].pdf

2022-02-09 13:10 Anna Watras Odpowiedź na dodatkowe pytanie do SWZ

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

2022-02-04 12:34 Anna Watras Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane

F178 Odpowiedzi na p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].PDF

2022-01-31 14:39 Anna Watras Informacja o zmianie do SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 834