Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.1/ZP.3310.1.2022 Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2022 r.

Deadlines:
Published : 13-01-2022 13:43:00
Placing offers : 21-01-2022 10:00:00
Offers opening : 21-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2022 r.


UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę na kilka części, należy wypełnić i podpisać dla każdej z tych części odpowiedni formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1a-1b do SWZ, a wszystkie formularze spakować w jedną ofertę składaną poprzez Platformę Zakupową.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.3 2022-01-13 13:43:00 Proceeding
3. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-6.docx docx 95.53 2022-01-13 13:43:00 Proceeding
3. SWZ.pdf pdf 976.42 2022-01-13 13:43:00 Proceeding
4. Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami.zip zip 54.97 2022-01-13 13:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ.docx docx 18.1 2022-01-17 09:37:59 Public message
5. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 335.29 2022-01-21 10:54:14 Public message
13. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf pdf 717.16 2022-02-10 14:47:39 Public message
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie II.pdf pdf 611.72 2022-02-11 14:08:28 Public message
19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I.pdf pdf 637.96 2022-02-18 12:40:45 Public message

Announcements

2022-02-18 12:40 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty w części zamówienia dot. zadania I - Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie.

19. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-02-11 14:08 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty w części zamówienia dot. zadania 2 – Całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych w Stargardzie.

15. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-02-10 14:47 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o odrzuceniu oferty w zamówieniu dot. zadania I - Letnie utrzymanie ulic w Stargardzie.

13. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-01-21 10:54 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

5. Informacja z otwa [...].pdf

2022-01-21 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą w wysokości 246 000 zł brutto, w tym na:
Zadanie 1 - 126 000 zł brutto
Zadanie 2 - 120 000 zł brutto
2022-01-17 09:37 Magdalena Janiak Zamawiający informuje o omyłce w załączniku nr 1b do SWZ, w tabeli w pozycji nr 2 i 3 nastąpił błąd w częstotliwości oczyszczania koszy. W pozycji nr 2 jest Oczyszczanie koszy ulicznych - 1 raz w tygodniu, a powinno być 2 razy w tygodniu, natomiast w pozycji nr 3 jest Oczyszczanie koszy ulicznych - 2 razy w tygodniu, a powinno być 1 raz w tygodniu. W związku z powyższym Zamawiający umieszcza poprawiony załącznik.

Załącznik nr 1b do S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412