Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00338262/01 Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I a), Numer sprawy: OR.271.26.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 30-12-2021 12:39:00
Placing offers : 14-01-2022 10:00:00
Offers opening : 14-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogloszenie o zamówieniu-08d9cb7e-24ad-7790-276e-460001f38309.pdf pdf 167.41 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.26.2021.pdf pdf 557.35 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.26.2021-skan.pdf pdf 15876.09 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 132 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 103.5 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6, 7 i 8-wykaz robót, usług, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 112 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
05-zał. nr 9-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 339.19 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
06-SPECYFIKACJA.pdf pdf 1590.17 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
07-kosztorys ciepielowice 1a-PRZEDMIAR.pdf pdf 682.29 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
projekt.zip zip 29001.17 2021-12-30 12:39:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania z dnia 11.01.2021r.pdf pdf 341.72 2022-01-11 14:13:48 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 11.01.2022r.-skan.pdf pdf 917.08 2022-01-11 14:13:48 Public message
00-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-08d9d4fa-1f28-4b2f-6e2b-5e0001262b4c.pdf pdf 44.88 2022-01-11 14:13:48 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 277.57 2022-01-14 14:33:19 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 322.78 2022-01-14 14:33:19 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 260.67 2022-01-24 13:59:32 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 347.49 2022-01-24 13:59:32 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 260.14 2022-02-17 16:00:16 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-skan.pdf pdf 846.77 2022-02-17 16:00:16 Public message

Announcements

2022-02-17 16:00 Ewa Jonienc Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik w załączeniu.

zawiadomienie o unie [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-24 13:59 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-14 14:33 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 192.000,00 zł brutto
2022-01-11 14:13 Ewa Jonienc Odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pliki w załączeniu

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

00-ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594