Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00338385/01 Zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych - powtórka SA-381-21/21

Deadlines:
Published : 30-12-2021 12:17:00
Placing offers : 14-01-2022 11:00:00
Offers opening : 14-01-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 201.75 2021-12-30 12:17:00 Proceeding
SWZ - jednorazówka powtórka 2021.docx docx 115.03 2021-12-30 12:17:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 4764.4 2022-01-05 15:00:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.73 2022-01-10 09:37:23 Public message
SWZ - jednorazówka powtórka 2021.docx docx 115.24 2022-01-10 09:37:23 Public message
IMG_20220110_0002.pdf pdf 139.01 2022-01-10 15:02:17 Public message
Ogłoszenie wyroby med pow.2022.pdf pdf 40.21 2022-01-11 13:40:32 Public message
SWZ - jednorazówka powtórka 2021-2.docx docx 115.59 2022-01-11 13:40:32 Public message
IMG_20220111_0004.pdf pdf 112.43 2022-01-11 14:06:42 Public message
IMG_20220117_0002.pdf pdf 151.41 2022-01-17 09:40:37 Public message
IMG_20220126_0003.pdf pdf 212.19 2022-01-26 11:54:00 Public message
IMG_20220209_0001.pdf pdf 855.85 2022-02-09 11:58:37 Public message
IMG_20220222_0001.pdf pdf 3869.77 2022-02-22 13:23:02 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 109.13 2022-01-14 11:00:00 Public message

Announcements

2022-02-22 13:23 Karol Jędraszak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pakiet nr 1

IMG_20220222_0001.pd [...].pdf

2022-02-09 11:58 Karol Jędraszak Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powrót do badania i oceny oferty w zakresie pakietu nr 1

IMG_20220209_0001.pd [...].pdf

2022-01-26 11:53 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu pakietu nr 5 i 11

IMG_20220126_0003.pd [...].pdf

2022-01-17 09:40 Karol Jędraszak Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.01.2022r. godz. 11.15

IMG_20220117_0002.pd [...].pdf

2022-01-14 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 202 872,63 zł brutto. Kwoty przeznaczone na poszczególne pakiety znajdują się w załączniku.

Ceny pakietów.pdf

2022-01-11 14:06 Karol Jędraszak W załączeniu przesyłam sprostowanie do pakietu nr 6 poz. 5 ( zmieniono ilość opakowań z 15 na 1)

IMG_20220111_0004.pd [...].pdf

2022-01-11 13:40 Karol Jędraszak W załączeniu zmiana ogłoszenia i zmodyfikowana SWZ. Zmianie ulega termin składania ofert tj. z dnia 13.01.2022r. godz. 11:00 na dzień 14.01.2022r. godz. 11:00, termin otwarcia na dzień 14.01.2022r. godz. 11:15 oraz termin związania ofertą zostaje zmieniony na 12.02.2022r.

Ogłoszenie wyroby me [...].pdf

SWZ - jednorazówka p [...].docx

2022-01-10 15:02 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

IMG_20220110_0002.pd [...].pdf

2022-01-10 09:37 Ewelina Zawiska W załączeniu zmiana ogłoszenia i zmodyfikowana SWZ. Zmianie ulega termin składania ofert tj. z dnia 11.01.2022r. godz. 10:00 na dzień 13.01.2022r. godz. 11:00, termin otwarcia na dzień 13.01.2022r. godz. 11:15 oraz termin związania ofertą zostaje zmieniony na 11.02.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - jednorazówka p [...].docx

2022-01-05 15:00 Ewelina Zawiska W załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 840