Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00337675/01 Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie

Joanna Barwik
Gmina Jeżewo
Deadlines:
Published : 30-12-2021 10:21:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4.pdf pdf 157.32 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 268.59 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 187.16 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7.pdf pdf 195.12 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 173.63 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.02 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 235.4 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 232.08 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2A.pdf pdf 207.2 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 199.77 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 369.68 2021-12-30 10:21:00 Proceeding
Informacja o wysokości środków.PDF PDF 210.94 2022-01-10 10:18:39 Public message
informacja z sesji otwarcia.PDF PDF 310.35 2022-01-10 13:43:20 Public message
unieważnienie postępowania.PDF PDF 345.28 2022-01-27 12:16:24 Public message

Announcements

2022-01-27 12:16 Małgorzata Lach Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie" prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej próg unijny, ponieważ cena oferty złożonej na powyższe postępowanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

unieważnienie postęp [...].PDF

2022-01-10 13:43 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].PDF

2022-01-10 10:18 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł gross (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Informacja o wysokoś [...].PDF

2022-01-10 10:00 Buyer message Nie

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 248