Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00334833/01 Utworzenie Parku w Żelaznej w formule zaprojektuj i wybuduj - powtórzenie, Numer sprawy: OR.271.24.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 29-12-2021 09:30:00
Placing offers : 14-01-2022 09:30:00
Offers opening : 14-01-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08d9caa2-73a1-de89-276e-460001f37887.pdf pdf 169.09 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.24.2021.pdf pdf 579.82 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.24.2021-skan.pdf pdf 2193.89 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 131.5 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 101.5 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6, 7 i 8-wykaz robót, usług, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 112.5 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
05-zał. nr 9-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 347.45 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
dokumentacja techniczna.zip zip 11523.84 2021-12-29 09:30:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 243.65 2022-01-04 14:22:34 Public message
odpowiedzi na pytania-skan.pdf pdf 359.25 2022-01-04 14:22:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 274.48 2022-01-14 14:33:50 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 359.53 2022-01-14 14:33:50 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 280.72 2022-01-27 13:33:51 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 387.68 2022-01-27 13:33:51 Public message

Announcements

2022-01-27 13:33 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-14 14:33 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-14 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 362.761,07 zł brutto
2022-01-04 14:22 Ewa Jonienc Odpowiedzi na pytania - plik w załączeniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625