Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku na okres od 01.03.2022 do 31.08.2022 r."

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 12-01-2022 14:59:00
Placing offers : 20-01-2022 10:00:00
Offers opening : 20-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.8 2022-01-12 14:59:00 Proceeding
SWZ.docx docx 81.53 2022-01-12 14:59:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 6.zip zip 183.55 2022-01-12 14:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ-sig.pdf pdf 128.46 2022-01-18 08:53:33 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 233.55 2022-01-20 13:39:14 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.73 2022-01-24 12:00:42 Public message

Announcements

2022-01-24 12:00 Aleksandra Adamska Dzień Dobry,
w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-20 13:39 Aleksandra Adamska Dzień dobry,
informuję o unieważnieniu postępowania.
Dominika Błażejak.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-20 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia planowanego wraz ze zwiększeniem wynosi: 231 897,43 zł brutto.
2022-01-18 08:53 Aleksandra Adamska Dzień dobry,
w załączeniu zapytania wykonawców do treści SWZ wraz z odpowiedziami.
Dominika Błażejak.

Wyjaśnienia SWZ-sig. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380