Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-PGO/14/2021 Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy

Cezary Wenda
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-12-2021 13:00:00
Placing offers : 10-01-2022 10:00:00
Offers opening : 10-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.88 2021-12-30 13:00:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 152.02 2021-12-30 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 116.85 2021-12-30 13:00:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 35.56 2021-12-30 13:00:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 40.45 2022-01-05 16:22:07 Public message
Informacia z otwarcia ofert.pdf pdf 39.5 2022-01-10 13:22:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 40.86 2022-01-18 13:29:37 Public message

Announcements

2022-01-18 13:29 Cezary Wenda Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-10 13:22 Cezary Wenda Informacia z otwarcia ofert

Informacia z otwarci [...].pdf

2022-01-10 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 498.000,00 zł
2022-01-05 16:22 Cezary Wenda Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 232