Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: U7A.271.1.19.2021 Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 23-12-2021 14:07:00
Placing offers : 25-01-2022 12:00:00
Offers opening : 25-01-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 122.25 2021-12-23 14:07:00 Proceeding
SWZ.docx docx 133.14 2021-12-23 14:07:00 Proceeding
Zalaczniki_do_SWZ.zip zip 16483.44 2021-12-23 14:07:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 47.87 2022-01-04 15:10:45 Public message
zmiana_1.pdf pdf 901.74 2022-01-04 15:10:45 Public message
Ogloszenie_o_zamowieniu_tj.pdf pdf 104.93 2022-01-05 16:08:31 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 36.14 2022-01-05 16:08:31 Public message
zmiana_2.pdf pdf 476.8 2022-01-05 16:08:31 Public message
dokumentacja_geologiczno_-_inzynierska.zip zip 26674.62 2022-01-12 15:58:06 Public message
dokumentacja_hydrogeologiczna.zip zip 75761.84 2022-01-12 15:58:06 Public message
dokumentacja_opracowanie.zip zip 26414.24 2022-01-12 15:58:06 Public message
Mapa do celów projektowych - Orli Staw.zip zip 641.76 2022-01-12 15:58:06 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 40.38 2022-01-12 15:58:06 Public message
zmiana_3..pdf pdf 694.42 2022-01-12 15:58:06 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 37.53 2022-01-18 13:25:24 Public message
zmiana_4 .pdf pdf 481.94 2022-01-18 13:25:24 Public message
3 - Informacja o kwocie.pdf pdf 464.35 2022-01-25 12:02:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 565.91 2022-01-25 15:02:39 Public message
Informacja_o_unieważnieniu.pdf pdf 463.52 2022-02-03 13:53:33 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 50.08 2022-03-02 11:05:17 Public message

Announcements

2022-03-02 11:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postepowania.

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-02-03 13:53 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja_o_unieważ [...].pdf

2022-01-25 15:02 Justyna Grzelak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-25 12:02 Justyna Grzelak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3 - Informacja o kwo [...].pdf

2022-01-18 13:25 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zmiana_4 .pdf

2022-01-12 15:58 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

dokumentacja_geologi [...].zip

dokumentacja_hydroge [...].zip

dokumentacja_opracow [...].zip

Mapa do celów projek [...].zip

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zmiana_3..pdf

2022-01-05 16:08 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu skłądania ofert.

Ogloszenie_o_zamowie [...].pdf

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zmiana_2.pdf

2022-01-05 15:09 Daria Pietrzak Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużeniu terminu skłądania ofert.
2022-01-04 15:10 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoiszenia.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zmiana_1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 14696