Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie 19 12 12 II/ 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 23-12-2021 11:07:00
Placing offers : 28-01-2022 12:00:00
Offers opening : 28-01-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 373.81 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.xlsx xlsx 21.1 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 476.8 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.55 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.47 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.93 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.08 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.23 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 226.88 2021-12-23 11:07:00 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 374.08 2022-01-12 11:57:45 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami - modyfikacja.7z 7z 463.91 2022-01-12 11:57:45 Proceeding
Ogłoszenie o zmianach.pdf pdf 73.09 2022-01-17 10:37:03 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.08 2022-01-18 07:39:53 Proceeding
espd-request.xml xml 245.93 2022-01-18 07:39:53 Proceeding
SWZ - modyfikacja 2.pdf pdf 374.32 2022-01-20 11:41:12 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu platforma.pdf pdf 228.39 2021-12-27 07:18:09 Public message
Bełchatów 19 12 12.jpg jpg 725.85 2022-01-18 11:01:07 Public message
Dylów.jpg jpg 7228.6 2022-01-18 11:01:07 Public message
Gotartów.JPG JPG 307.99 2022-01-18 11:01:07 Public message
Julków.jpeg jpeg 113.23 2022-01-18 11:01:07 Public message
Odpowiedzi na pytania - Platforma.pdf pdf 67.68 2022-01-18 11:01:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 129.74 2022-01-31 07:39:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert II.pdf pdf 130.48 2022-01-31 11:39:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert III.pdf pdf 134.45 2022-02-02 15:01:13 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 161.55 2022-03-10 12:36:45 Public message
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE - PLATFORMA.pdf pdf 80.17 2022-03-24 13:18:21 Public message

Announcements

2022-03-24 13:18 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZADANIE NR 1,2

INFORMACJA O PONOWNY [...].pdf

2022-03-10 12:36 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-02-02 15:01 Gabriela Watała Zamawiający dokonuje poprawy komunikatu dotyczącego kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prawidłowa kwota z zgodna z uchwałą Zarządu nr 6/12/Z/2021 z dnia 13.12.2021 r.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 35 090 000,00 zł netto, 37 897 200,00 zł brutto, w tym na zadania kwoty:
- zadanie 1: kwotę 3 570 000,00 zł netto, 3 855 600,00 zł brutto,
- zadanie 2: kwotę 3 570 000,00 zł netto, 3 855 600,00 zł brutto,
- zadanie 3: kwotę 3 570 000,00 zł netto, 3 855 600,00 zł brutto,
- zadanie 4: kwotę 3 570 000,00 zł netto, 3 855 600,00 zł brutto,
- zadanie 5: kwotę 3 570 000,00 zł netto, 3 855 600,00 zł brutto,
- zadanie 6: kwotę 2 680 000,00 zł netto, 2 894 400,00 zł brutto,
- zadanie 7: kwotę 2 680 000,00 zł netto, 2 894 400,00 zł brutto,
- zadanie 8: kwotę 3 600 000,00 zł netto, 3 888 000,00 zł brutto,
- zadanie 9: kwotę 3 600 000,00 zł netto, 3 888 000,00 zł brutto,
- zadanie 10: kwotę 3 600 000,00 zł netto, 3 888 000,00 zł brutto,
- zadanie 11: kwotę 540 000,00 zł netto, 583 200,00 zł brutto,
- zadanie 12: kwotę 540 000,00 zł netto, 583 200,00 zł brutto.
W załączeniu Informacja z otwarcia ofert po modyfikacji wysokości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-31 11:39 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert - POPRAWIONA

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-31 07:39 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-28 14:42 Małgorzata Podsiadła The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-28 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę: 35 090 000,00 zł net / 37 897 200,00 zł brutto, w tym na zadania:
zadanie 1: 3 570 000,00 zł net / 3 855 600,00 zł brutto,
zadanie 2: 3 570 000,00 zł net / 3 855 600,00 zł brutto,
zadanie 3: 3 570 000,00 zł net / 3 855 600,00 zł brutto,
zadanie 4: 3 570 000,00 zł net / 3 855 600,00 zł brutto,
zadanie 5: 3 570 000,00 zł net / 3 855 600,00 zł brutto,
zadanie 6: 2 677 500,00 zł net / 2 891 700,00 zł brutto,
zadanie 7: 2 677 500,00 zł net / 2 891 700,00 zł brutto,
zadanie 8: 3 591 000,00 zł net / 3 878 280,00 zł brutto,
zadanie 9: 3 591 000,00 zł net / 3 878 280,00 zł brutto,
zadanie 10: 3 591 000,00 zł net / 3 878 280,00 zł brutto,
zadanie 11: 533 700,00 zł net / 576 396,00 zł brutto,
zadanie 12: 533 700,00 zł net / 576 396,00 zł brutto.
2022-01-18 11:01 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

Bełchatów 19 12 12.j [...].jpg

Dylów.jpg

Gotartów.JPG

Julków.jpeg

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-27 07:18 Gabriela Watała Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2066