Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/36-90rj/21 SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, SOCZEWEK I NARZĘDZI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DLA ODDZIAŁU OKULISTYKI W LOKALIZACJI WEJHEROWO

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 21-12-2021 09:05:00
Placing offers : 28-01-2022 08:00:00
Offers opening : 28-01-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_251_36-90rj_21.doc doc 782.5 2021-12-21 09:05:00 Proceeding
zal.2_do SWZ_251_36-90rj_21.xlsx xlsx 19.52 2021-12-21 09:05:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_36-90rj_21.doc doc 182.5 2021-12-21 09:05:00 Proceeding
ogłoszenie_251_36-90rj_21.pdf pdf 231.84 2021-12-21 09:05:00 Proceeding
mod1_251_36-90rj_21.doc doc 424.5 2022-01-18 09:52:02 Public message
mod1_251_36-90rj_21.pdf pdf 4116.01 2022-01-18 09:52:02 Public message
zmodyfikowany zał.1_251_36-90rj_21_po modyfikacji z dn. 18.01.2022.doc doc 325.5 2022-01-18 09:52:02 Public message
zmodyfikowany zał.8_251_36-90rj_21_po mod. z dn. 18.01.2022.doc doc 429.5 2022-01-18 09:52:02 Public message
mod2_251_36-90rj_21.doc doc 268.5 2022-01-19 09:50:18 Public message
mod2_251_36-90rj_21.pdf pdf 258.51 2022-01-19 09:50:18 Public message
zmiana ogłoszenia_251_36-90rj_21.pdf pdf 67.42 2022-01-19 09:50:18 Public message
mod3_251_36-90rj_21.doc doc 260.5 2022-01-20 13:20:57 Public message
mod3_251_36-90rj_21.pdf pdf 187.95 2022-01-20 13:20:57 Public message
ujednolicony zał.8_251_36-90rj_21_po mod. z dn. 20.01.2022.doc doc 430.5 2022-01-20 13:20:57 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_36-90rj_21.doc doc 39.5 2022-01-28 09:08:45 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_36-90rj_21.pdf pdf 248.75 2022-01-28 09:08:45 Public message
wynik_36-90rj_21.doc doc 267.5 2022-04-08 11:56:27 Public message
wynik_36-90rj_21.pdf pdf 812.15 2022-04-08 11:56:27 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_251_36-90rj_21.pdf pdf 271.32 2022-05-13 09:40:00 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_36-90rj_21.docx docx 12.24 2022-01-28 08:00:00 Public message

Announcements

2022-05-13 09:40 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-04-08 11:56 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_36-90rj_21.doc

wynik_36-90rj_21.pdf

2022-01-28 09:08 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-28 08:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2022-01-20 13:20 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze Załącznikiem nr 8 do SWZ.

mod3_251_36-90rj_21. [...].doc

mod3_251_36-90rj_21. [...].pdf

ujednolicony zał.8_2 [...].doc

2022-01-19 09:50 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmianą ogłoszenia.

mod2_251_36-90rj_21. [...].doc

mod2_251_36-90rj_21. [...].pdf

zmiana ogłoszenia_25 [...].pdf

2022-01-18 09:52 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz zmodyfikowanym Załącznikiem nr 8 do SWZ.

mod1_251_36-90rj_21. [...].doc

mod1_251_36-90rj_21. [...].pdf

zmodyfikowany zał.1_ [...].doc

zmodyfikowany zał.8_ [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1077