Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.121.2021.ZP2 Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 20-12-2021 14:31:00
Placing offers : 05-01-2022 10:00:00
Offers opening : 05-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.39 2021-12-20 14:31:00 Proceeding
SWZ - dostawa oleju.zip zip 2465.83 2021-12-20 14:31:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ oraz ujednolicony formularz oferty.zip zip 562.34 2021-12-30 10:26:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 215.67 2022-01-05 11:38:24 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.zip zip 243.26 2022-01-11 12:37:57 Public message

Announcements

2022-01-11 12:37 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 11.01.2022 r.

zawiadomienie o unie [...].zip

2022-01-05 11:38 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.01.2022 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2022-01-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 400 000,00 zł brutto.
2021-12-30 10:26 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zmiana treści SWZ z dnia 30.12.2021 r. ***UWAGA ujednolicony formularz oferty wraz załącznikami oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert***

Zmiana treści SWZ or [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 246