Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.18.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 17-12-2021 15:05:00
Placing offers : 28-12-2021 12:00:00
Offers opening : 28-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 98.32 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
SWZ.docx docx 118.57 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Zal_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 24.99 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Zal_2_Projektowane postanowienia umowy.doc doc 130.5 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Zal_3_Wzor_Formularza_Oferty.DOC DOC 61.5 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Zal_4_Wzór Oświadczenia w zakresie informacji dotyczących wykonawcy_wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.DOC DOC 48 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Zal_5_Wzor_Oświadczenia składanego_na_podst_art.125_ust.1.docx docx 22.77 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Zal_6_Klauzula_informacyjna.docx docx 22.9 2021-12-17 15:05:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 424.68 2021-12-28 12:06:45 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 621.85 2021-12-28 14:35:14 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 541.11 2022-01-11 14:52:43 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 67.49 2022-02-15 14:59:43 Public message

Announcements

2022-02-15 14:59 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-01-11 14:52 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-12-28 14:35 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-12-28 12:06 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 489