Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wymiana i tagowanie pojemników II / 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 17-12-2021 12:41:00
Placing offers : 04-01-2022 12:00:00
Offers opening : 04-01-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 73.61 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 383.76 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.16 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.7z 7z 242.51 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.4 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.57 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczenia z postępowania.docx docx 23.22 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.38 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.38 2021-12-17 12:41:00 Proceeding
SWZ — modyfikacja 1.pdf pdf 383.74 2021-12-28 13:48:46 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 39.76 2021-12-28 14:04:47 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.56 2021-12-21 13:17:00 Public message
Załącznik nr 2 - Projekt umowy wraz z załącznikami - modyfikacja.pdf pdf 159.51 2021-12-21 13:17:00 Public message
SWZ — modyfikacja 2.pdf pdf 384.44 2021-12-29 12:31:14 Public message
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja.pdf pdf 121.62 2021-12-29 12:31:14 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy modyfikacja 2.pdf pdf 159.69 2021-12-29 12:31:14 Public message
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 458.42 2021-12-29 12:31:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.47 2022-01-04 12:53:17 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 35.72 2022-01-24 12:06:07 Public message

Announcements

2022-01-24 12:06 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-01-04 12:53 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-04 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 159 462,50 zł net / 196 138,88 zł brutto.
2021-12-29 12:31 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na pytania, modyfikacja SWZ, Załącznika nr 2 do SWZ - Projekt umowy oraz Załącznika nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.

SWZ — modyfikacja 2. [...].pdf

Załącznik nr 1 do um [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Odpowiedzi platforma [...].pdf

2021-12-21 13:17 Gabriela Watała W załączeniu modyfikacja Załącznika nr 2 - Projekt umowy oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 2 - Pro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400