Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/50/2021/S Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie

Deadlines:
Published : 16-12-2021 11:37:00
Placing offers : 05-01-2022 10:00:00
Offers opening : 05-01-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.07 2022-01-05 11:02:45 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.01.2022 r..pdf pdf 61.3 2022-01-12 11:51:42 Public message

Announcements

2022-01-12 11:51 Dagmara Zachorska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-05 11:02 Dagmara Zachorska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-05 10:00 Buyer message Kwota (brutto) przeznaczona na realizację zamówienia: 124.776,61
2021-12-29 11:12 Dagmara Zachorska Zmiana 29.12.2021 r.
2021-12-20 11:17 Dagmara Zachorska Wyjaśnienia z dnia 20.12.2021 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594