Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.45.2021 Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 15-12-2021 13:51:00
Placing offers : 30-12-2021 12:00:00
Offers opening : 30-12-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 1506.62 2021-12-15 13:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 802.71 2021-12-15 13:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.34 2021-12-15 13:51:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 18055.02 2021-12-15 13:51:00 Proceeding
SWZ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w gminie Stare Babice.doc doc 2140.5 2021-12-15 13:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 815.5 2021-12-15 13:51:00 Criterion
Załącznik nr 1a Tabela elementów scalonych - leśny.xlsx xlsx 9.09 2021-12-15 13:51:00 Criterion
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 2498 2021-12-15 13:51:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 435.77 2021-12-30 14:56:23 Public message
Zawiadomienie.pdf pdf 352.5 2022-01-14 12:00:40 Public message

Announcements

2022-01-14 12:00 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie.pdf

2021-12-30 14:56 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-30 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 968 000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załącznik nr 1a Tabe [...].xlsx

Załączniki do SWZ sk [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1121