Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 07 i 17 09 04/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 15-12-2021 09:45:00
Placing offers : 18-01-2022 12:00:00
Offers opening : 18-01-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 81.23 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.71 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.51 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 337.47 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 747.41 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 11.8 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 295.96 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.16 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 15.9 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.61 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.41 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.92 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.06 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.16 2021-12-15 09:45:00 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 337.67 2022-01-12 09:28:06 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - modyfikacja.pdf pdf 297.45 2022-01-12 09:28:10 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 74.07 2021-12-20 11:10:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 117.41 2022-01-18 14:04:37 Public message
Informacja platforma.pdf pdf 57.36 2022-03-17 10:53:10 Public message
Informacja o wyniku postępowania (zadanie nr 2,4,6) PLATFORMA.pdf pdf 84.62 2022-03-24 12:31:30 Public message

Announcements

2022-03-24 12:31 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (zadanie nr 2,4,6)

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-03-17 10:53 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja platforma [...].pdf

2022-01-18 14:04 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-18 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 280 000,00 zł netto/ 6 782 400,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 3 460 000,00 zł netto/ 3 736 800,00 zł gross
Zadanie nr 2 - 465 000,00 zł netto/ 502 200,00 zł gross
Zadanie nr 3 - 120 000,00 zł netto/ 129 600,00 zł gross
Zadanie nr 4 - 385 000,00 zł netto/ 415 800,00 zł gross
Zadanie nr 5 - 540 000,00 zł netto/ 583 200,00 zł gross
Zadanie nr 6 - 540 000,00 zł netto/ 583 200,00 zł gross
Zadanie nr 7 - 770 000,00 zł netto/ 831 600,00 zł gross
2021-12-20 11:10 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1038