Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPS.DO.271.1.2021 DOŻYWIANIE UPRAWNIONYCH ŚWIADCZENIOBIORCÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU NA ROK 2022” – II postępowanie.

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 14-12-2021 14:48:00
Placing offers : 22-12-2021 08:00:00
Offers opening : 22-12-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 153.01 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1135.23 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 633.74 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków.pdf pdf 433.47 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Zalącznik nr 3 do SWZ - Umowa dożywianie.pdf pdf 999.33 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie o przyneleżnosci do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 173.56 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu.pdf pdf 862.77 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie z art. 117ust. 4 Pzp.pdf pdf 167.74 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja dotycząca pojazdu.pdf pdf 957.73 2021-12-14 14:48:00 Proceeding
pismo Wykonawca.pdf pdf 588.61 2021-12-17 13:03:35 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 371.92 2021-12-21 10:44:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 144.9 2021-12-22 11:04:53 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 146.95 2021-12-22 11:05:55 Public message

Announcements

2021-12-22 11:05 Karolina Kruczkowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-12-22 11:04 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-21 10:44 Karolina Kruczkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-12-17 13:03 Joanna Sieradzka Pismo do Wykonawców

pismo Wykonawca.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 521