Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP5.220.1.2021 Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Deadlines:
Published : 10-12-2021 23:00:00
Placing offers : 20-12-2021 10:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiot postępowania: Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu
„Laboratoria Przyszłości”
.


Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

- zadawania pytań Zamawiającemu,

- odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

- przesłania odwołania/inne. 


W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt za pośrednictwem z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie sp5.pdf pdf 98.61 2021-12-10 23:00:00 Proceeding
sp 5 SWZ.pdf pdf 935.35 2021-12-10 23:00:00 Proceeding
zał 3 OPZ sp 5.pdf pdf 555.11 2021-12-10 23:00:00 Proceeding
zał 4 Wzór umowy sp 5.pdf pdf 571.26 2021-12-10 23:00:00 Proceeding
zał 5 Oświadczenie grupa kapitałowa sp 5.docx docx 101.18 2021-12-10 23:00:00 Proceeding
zał 6 Oświadczenie 117.4 sp 5.docx docx 102.09 2021-12-10 23:00:00 Proceeding
zał 1 Formularz ofertowy sp 5.docx docx 114.92 2021-12-10 23:00:00 Criterion
zał 2 Oświadczenie 125.1 sp 5.docx docx 103.85 2021-12-10 23:00:00 Criterion
sp5 wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 189.04 2021-12-15 23:26:08 Public message
sp 5 info z otwarcia.pdf pdf 667.07 2021-12-20 16:12:31 Public message
sp 5 rozstrzygniecie.pdf pdf 193.17 2021-12-23 21:21:35 Public message

Announcements

2021-12-23 21:21 Dorota Cieśla Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

sp 5 rozstrzygniecie [...].pdf

2021-12-20 16:12 Dorota Cieśla Informacja z otwarcia ofert

sp 5 info z otwarcia [...].pdf

2021-12-20 10:00 Buyer message W oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia pn. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” (zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 130 000 zł netto) zamierza przeznaczyć 180 000,00 PLN gross
2021-12-15 23:26 Dorota Cieśla Wyjaśnienie treści SWZ

sp5 wyjaśnienie SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

zał 1 Formularz ofer [...].docx

zał 2 Oświadczenie 1 [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442