Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19/2021 „Sukcesywne dostawy wyrobów używanych w laparoskopii i endoskopii oraz innych wyrobów medycznych.”

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 10-12-2021 13:05:00
Placing offers : 22-12-2021 09:00:00
Offers opening : 22-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 102.5 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 52.5 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2021BZP 0030981001 z dnia 2021-12-10.pdf pdf 83.67 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
SWZ.docx docx 68.11 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 55.5 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 98.33 2021-12-10 13:05:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2021BZP 0032091301 z dnia 2021-12-17.pdf pdf 47.42 2021-12-17 13:29:52 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 2770.64 2021-12-17 13:29:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert 19_2021.pdf pdf 385.67 2021-12-22 13:34:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_www.pdf pdf 661.81 2022-01-13 11:26:29 Public message

Announcements

2022-01-13 11:26 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-22 13:34 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-22 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nr zadania wartość szacunkowa brutto
Zadanie nr 1 22 047,66
Zadanie nr 2 3 554,41
Zadanie nr 3 56 801,08
Zadanie nr 4 15 913,71
Zadanie nr 5 3 838,67
Zadanie nr 6 21 951,00
Zadanie nr 7 11 871,36
Zadanie nr 8 4 674,67
Zadanie nr 9 3 013,20
Zadanie nr 10 112 320,00
Zadanie nr 11 9 097,92
Zadanie nr 12 200 226,60
Zadanie nr 13 93 992,40
Zadanie nr 14 284 184,59
Zadanie nr 15 37 152,00
Zadanie nr 16 6 463,15
Zadanie nr 17 79 099,20
RAZEM 966 201,62
2021-12-17 13:29 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 945