Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NA.2510.1.2021 DOZÓR I OCHRONA MIENIA W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO W TORUNIU I PIASTOWIE

Deadlines:
Published : 09-12-2021 14:54:00
Placing offers : 20-12-2021 14:00:00
Offers opening : 20-12-2021 14:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 122.03 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11189.01 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załacznik nr 1 Umowa.pdf pdf 272.54 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wykaz-usług ochrona.docx docx 26.72 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz-oferty-ochrona.docx docx 41 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie-Wykonawcy-wykluczenie ochrona.docx docx 28.75 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego ochrona.docx docx 17.02 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie wspólnie ubiegających się ochrona.docx docx 16.46 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie-wykonawcy- aktualność danych ochrona.docx docx 26.22 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Klauzula informacyjna.pdf pdf 117.15 2021-12-09 14:54:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_17_12_2021-sig.pdf pdf 285.84 2021-12-17 14:54:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #550129-sig.pdf pdf 239.88 2021-12-21 17:38:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze_11.01.2022-sig.pdf pdf 393.53 2022-01-11 17:07:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania .pdf pdf 92.4 2022-02-16 13:51:55 Public message

Announcements

2022-02-16 13:51 Anna Tobolewska Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2022/BZP 00059311/01

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-11 17:07 Anna Tobolewska OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-21 17:38 Anna Tobolewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-20 14:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę :
Zadanie 1: dozór i ochrona mienia w budynku administracyjno-biurowym użyteczności publicznej, ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu - 192 428,20 zł
Zadanie 2: dozór i ochrona mienia w siedzibie Centrum Elastomerów i Gumy, ul. Harcerska 30 w Piastowie - 122 414,45 zł zł
2021-12-17 14:54 Anna Tobolewska Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 585