Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.6.2021 Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022

Przemysław Chełstowski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 08-12-2021 15:33:00
Placing offers : 16-12-2021 10:00:00
Offers opening : 16-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu-konserwacja.pdf pdf 125.16 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
SWZ konserwacja oświetlenia.pdf pdf 963.44 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy_konserwacja.docx docx 34.22 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wykluczenia.docx docx 18.5 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 19.61 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.docx docx 19.01 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz usług.doc doc 44.5 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 6 Wykaz osób.docx docx 16.76 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 7 Wykaz urządzeń technicznych.docx docx 15.58 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał. nr 8 Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50.5 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
Zał nr9 Wzór umowy z załącznikami.zip zip 1001.6 2021-12-08 15:33:00 Proceeding
zmiana treści SWZ 14.12.2021.pdf pdf 856.87 2021-12-14 15:07:33 Public message
zmiana_treści SWZ_konserwacja_14.12.2021.pdf pdf 429.03 2021-12-14 15:07:33 Public message
Zał Nr1 do zmiany SWZ Załącz. nr 9 do SWZ wzór umowy - aktualizacja.zip zip 731.66 2021-12-14 15:07:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 371.69 2021-12-16 12:07:15 Public message
Skan informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 334.56 2021-12-16 12:07:15 Public message
Informacja o wyborze najkorz oferty pdf.pdf pdf 380.2 2021-12-24 10:00:09 Public message
skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.pdf pdf 505.16 2021-12-24 10:00:09 Public message

Announcements

2021-12-24 10:00 Przemysław Chełstowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022"

Informacja o wyborze [...].pdf

skan informacji o wy [...].pdf

2021-12-16 12:07 Przemysław Chełstowski Zamawiający zamieszcza w załączniku Informację z otwarcia ofert z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

informacja z otwarci [...].pdf

Skan informacja z ot [...].pdf

2021-12-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 460 000,00 zł BRUTTO
2021-12-14 15:07 Przemysław Chełstowski W plikach poniżej Zamawiający zamieszcza zmiany treści SWZ z dnia 14.12.2021r.

zmiana treści SWZ 14 [...].pdf

zmiana_treści SWZ_ko [...].pdf

Zał Nr1 do zmiany SW [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399