Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GJUK.271.2.2021. SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ - II POSTĘPOWANIE

Barbara Falisz-Stępień
Gmina Bobowa
Deadlines:
Published : 09-12-2021 17:11:00
Placing offers : 17-12-2021 08:30:00
Offers opening : 17-12-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.pdf pdf 290.28 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
SWZ - Dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.pdf pdf 10593.99 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
SWZ - Dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.docx docx 102.1 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Formularz Oferta - dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.docx docx 47.83 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
zał. nr 2a-2h do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.xlsx xlsx 86.16 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy - dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.doc doc 144.5 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania -dostawa artykułów żywnościowych - II postępowanie.docx docx 22.94 2021-12-09 17:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 591.29 2021-12-20 18:41:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 26.59 2021-12-20 18:41:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (...) w częściach nr 1 - 8.pdf pdf 1826.04 2021-12-22 19:55:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (...) w częściach nr 1 - 8.docx docx 40.55 2021-12-22 19:55:46 Public message

Announcements

2021-12-22 19:55 Barbara Falisz-Stępień Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (...) w częściach nr 1 - 8

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2021-12-20 18:41 Barbara Falisz-Stępień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-12-17 08:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Cześć 1 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie: 33 227,28 zł
Część 2 - Świeże warzywa i owoce: 157 490,19 zł
Część 3 - Mrożone ryby warzywa i owoce: 121 574,52 zł
Część 4 - Produkty mleczarskie: 98 713,66 zł
Część 5 - Mięso: 193 958,56 zł
Część 6 - Różne produkty spożywcze: 132 231,46 zł
Część 7 - Dania gotowe - wyrób świeży: 101 808,21 zł
Część 8 - Zdrowa żywność: 57 048,95 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 647