Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-271 / 80 / WIK-RK / 2021 Naprawy, konserwacja oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) należące Gminy Września oraz w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-12-2021 14:21:00
Placing offers : 15-12-2021 12:55:00
Offers opening : 15-12-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł. o zamówieniu 2021 BZP 00303295_01.pdf pdf 108.67 2021-12-07 14:21:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 284.69 2021-12-07 14:21:23 Proceeding
Informacja z art. 222 ust. 4 pzp.pdf pdf 137.81 2021-12-14 13:19:59 Public message
informacja z otwarcia ofert-konserwacja urządzeń elektr.pdf pdf 96.04 2021-12-15 14:57:55 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 66.45 2021-12-28 11:59:50 Public message

Announcements

2021-12-28 11:59 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-15 14:57 Referat Zamówień Publicznych RZP informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 13:19 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja z art. 22 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 166