Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00299665/01 Zakup, dostawa i montaż dźwigu hydraulicznego oraz platformy pionowej zewnętrznej, Numer sprawy: GBP.ZP.1.2021

Jolanta Kubów
Gmina Dąbrowa Department: Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
Deadlines:
Published : 04-12-2021 18:32:00
Placing offers : 13-12-2021 09:00:00
Offers opening : 13-12-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-pgłoszenie o zamówienia-08d9b748-400b-fbd0-6d59-a800017f030f.pdf pdf 151.05 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
01-SWZ GBP-ZP-1-2021-sig.pdf pdf 663.48 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 95.5 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5 i 6-wykaz dostaw, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 62 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
05-zał. nr 7-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 318.27 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
06-przedmiar robót.pdf pdf 396.13 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
07-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WINDA.pdf pdf 141.3 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
08-tabela wartośći elementów scalonych.pdf pdf 31.97 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
09-inwentaryzacja PIWNICA.pdf pdf 568.61 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
10-inwentaryzacja PARTER.pdf pdf 817.38 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
11-inwentaryzacja I PIĘTRO.pdf pdf 557.37 2021-12-04 18:32:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 359.4 2021-12-13 18:56:12 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 384.87 2021-12-15 20:04:32 Public message

Announcements

2021-12-15 20:04 Jolanta Kubów Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-13 18:56 Jolanta Kubów Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-13 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 254 831,50 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370