Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/20/2021 Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 5

Deadlines:
Published : 03-12-2021 17:04:00
Placing offers : 30-12-2021 10:00:00
Offers opening : 30-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.04 2021-12-03 17:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 739.44 2021-12-03 17:04:00 Proceeding
SWZ-podp..pdf pdf 1413.09 2021-12-03 17:04:00 Proceeding
IMOL.ZP.20.2021.zip zip 5279.8 2021-12-03 17:04:00 Proceeding
IMOL.ZP.20.2021 Wyjasnienia i modyfikacje SWZ.pdf pdf 307.82 2021-12-15 09:29:23 Public message
Zał 7 do SWZ - wzór umowy - po modyfikacjach.pdf pdf 439.37 2021-12-15 09:29:23 Public message
IMOL.ZP.20.2021 Wyjasnienia i modyfikacje SWZ.pdf pdf 313.89 2021-12-16 15:40:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.54 2021-12-16 15:40:37 Public message
SWZ- po modyfikacjach.pdf pdf 517.11 2021-12-16 15:40:37 Public message
Zał 2a do SWZ cz I - form cenowy-po modyfikacjach.xlsx xlsx 213.25 2021-12-16 15:40:37 Public message
IMOL.ZP.20.2021 Wyjasnienia i modyfikacje SWZ_podp.pdf pdf 266.46 2021-12-22 09:56:37 Public message
IMOL.ZP.20.2021 Wyjasnienia i modyfikacje SWZ_podp.pdf pdf 312.98 2021-12-27 13:44:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 37.54 2021-12-27 13:44:00 Public message
SWZ- po modyfikacjach II.pdf pdf 517.08 2021-12-27 13:44:00 Public message
Zał 2a do SWZ cz I - form cenowy-po modyfikacjach II.xlsx xlsx 213.38 2021-12-27 13:44:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert IMOL.ZP.20.2021.pdf pdf 469.82 2021-12-30 11:04:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert IMOL.ZP.20.2021 - poprawiona.pdf pdf 271.57 2022-01-03 09:04:44 Public message
IMOL.ZP.20.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty-podp.pdf pdf 507.15 2022-01-25 13:55:45 Public message
Kwota na sfinansowanie IMOL_ZP_20_2021.pdf pdf 404.81 2021-12-30 10:00:00 Public message

Announcements

2022-01-25 13:55 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.20.2021 Wybó [...].pdf

2022-01-03 09:04 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udostępnia poprawioną informację z otwarcia ofert.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-30 11:04 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-30 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-12-27 13:44 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 30.12.2021 r.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.20.2021 Wyja [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ- po modyfikacjac [...].pdf

Zał 2a do SWZ cz I - [...].xlsx

2021-12-22 09:56 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła wyjaśnienia treści SWZ.

Pozdrawiam, Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.20.2021 Wyja [...].pdf

2021-12-16 15:40 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 28.12.2021 r.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.20.2021 Wyja [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ- po modyfikacjac [...].pdf

Zał 2a do SWZ cz I - [...].xlsx

2021-12-15 09:29 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła wyjaśnienia i zmiany treści SWZ (Załącznik nr 7).

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.20.2021 Wyja [...].pdf

Zał 7 do SWZ - wzór [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 841