Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIGK.271.11.2021 „Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2022”

Deadlines:
Published : 03-12-2021 16:13:00
Placing offers : 14-12-2021 10:30:00
Offers opening : 14-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.8 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
SWZ PIGK.271.11.2021.pdf pdf 7137.67 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_1_opis przedmiotu zamówienia.docx docx 40.64 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_2_formularz oferty.docx docx 41.5 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_2_oświadczenie wykluczenie.docx docx 24.18 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_3_oświadczenie warunki.docx docx 25.13 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_5_projekt umowy.docx docx 44.55 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_6_wykaz usług.docx docx 18.62 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zał_7_zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 31.5 2021-12-03 16:13:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 326.17 2021-12-14 11:57:13 Public message

Announcements

2021-12-14 11:57 Agata Rudyk Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-14 10:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 222