Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TZZ/5/2021 "Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy"

Deadlines:
Published : 03-12-2021 10:37:00
Placing offers : 05-01-2022 10:00:00
Offers opening : 05-01-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 78.06 2021-12-03 10:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 67.51 2021-12-03 10:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1485.55 2021-12-03 10:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 131.8 2021-12-03 10:37:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 03.01.2022r.pdf pdf 448.3 2022-01-03 08:49:36 Public message
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 441.33 2022-01-04 13:35:27 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 352.03 2022-01-05 12:45:08 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 388.21 2022-01-20 14:27:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 105.88 2022-02-07 09:28:42 Public message

Announcements

2022-02-07 09:28 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.02.2022r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-01-20 14:27 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak pisma: NZP/23/2022).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-05 12:45 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/6/2022)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-01-05 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.559.767,67 zł brutto
2022-01-04 13:35 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ (znak pisma: NZP/4/2022) z dnia 04.01.2022r.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-01-03 08:49 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o zmianie SWZ z dnia 03.01.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 641