Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 02-12-2021 08:54:00
Placing offers : 10-12-2021 13:00:00
Offers opening : 10-12-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.56 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 333.3 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamowienia.doc doc 73 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.docx docx 25.79 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 z załącznikami - Projekt umowy.7z 7z 393.87 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.49 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.81 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.35 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.14 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.34 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.4 2021-12-02 08:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy - po modyfikacji.docx docx 26.24 2021-12-02 13:52:57 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ - Platforma.pdf pdf 55.1 2021-12-08 09:49:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.29 2021-12-10 14:04:41 Public message
INFORMACJA O WYNIKU PLATFORMA.pdf pdf 39.71 2021-12-28 14:16:36 Public message

Announcements

2021-12-28 14:16 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2021-12-10 14:04 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-10 13:54 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-10 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 592 000,00 zł net / 728 160,00 zł brutto.
2021-12-08 09:49 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-02 13:52 Gabriela Watała W załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy po modyfikacji

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339