Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR-093/6/21 Dostawa nowego samochodu operacyjnego do ratownictwa wodnego

Deadlines:
Published : 01-12-2021 03:48:00
Placing offers : 10-12-2021 11:00:00
Offers opening : 10-12-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE 30.11.2021.pdf pdf 142.12 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
2. SWZ 30.11.2021.pdf pdf 363.06 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
3. Oferta - zał. nr 1 do SWZ.docx docx 33.5 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
4. Oświadczenie - zał. nr 2 do SWZ.docx docx 18.52 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
5. Wykaz dostaw - zał. nr 3 do SWZ.docx docx 29.24 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
6. Projekt umowy - zał. nr 4 do SWZ.pdf pdf 238.31 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
7. OPZ - zał. nr 5 do SWZ.pdf pdf 133.77 2021-12-01 03:48:00 Proceeding
Odpowiedź 2 na zapytanie 05.12.2021.pdf pdf 406.45 2021-12-05 19:02:21 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 05.12.2021.pdf pdf 36.29 2021-12-05 19:04:05 Public message
SWZ.05.12.2021.pdf pdf 361.84 2021-12-05 19:04:05 Public message
Odpowiedź na zapytanie 03.12.2021.pdf pdf 408.84 2021-12-03 12:18:29 Public message
6. Projekt umowy - zał. nr 4 do SWZ po zmianach.pdf pdf 238.31 2021-12-03 13:48:24 Public message
7. OPZ - zał. nr 5 do SWZ po zmianach.pdf pdf 131.94 2021-12-03 13:48:24 Public message
08.12.2021 Odpowiedź 3 na zapytanie.pdf pdf 264.9 2021-12-08 14:28:31 Public message
08.12.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.22 2021-12-08 14:28:31 Public message
08.12.2021 OPZ.pdf pdf 131.94 2021-12-08 14:28:31 Public message
08.12.2021 SWZ.pdf pdf 362.01 2021-12-08 14:28:31 Public message
08.12.2021 Wykaz dostaw - zał. nr 3 do SWZ.docx docx 29.24 2021-12-08 14:28:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 404.75 2021-12-10 12:05:23 Public message
Zawiadomineie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 412.31 2021-12-10 17:20:36 Public message

Announcements

2021-12-10 17:20 Mateusz Zatka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomineie o wybo [...].pdf

2021-12-10 12:05 Mateusz Zatka Informacja z otwarcia ofert 10.12.2021 . godz. 11:30

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-10 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 382.980,00 zł
2021-12-08 14:28 Mateusz Zatka Odpowiedź na zapytanie, Zmiana treści SWZ, Zmiana treści OPZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści zał. nr 3

08.12.2021 Odpowiedź [...].pdf

08.12.2021 Ogłoszeni [...].pdf

08.12.2021 OPZ.pdf

08.12.2021 SWZ.pdf

08.12.2021 Wykaz dos [...].docx

2021-12-05 19:04 Mateusz Zatka Zmiana treści SWZ 05.12.2021 r.,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

SWZ.05.12.2021.pdf

2021-12-05 19:02 Mateusz Zatka Odpowiedź 2 na zapytania do treści SWZ

Odpowiedź 2 na zapyt [...].pdf

2021-12-03 13:48 Mateusz Zatka Zmiana treści OPZ i treści umowy

6. Projekt umowy - z [...].pdf

7. OPZ - zał. nr 5 d [...].pdf

2021-12-03 12:18 Mateusz Zatka Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 262